சத்தியம் மக்கள் சேவை மையம்

Tuesday, September 18, 2007

ஜீவா நூற்றாண்டு விழா--
-----------------------------------------------------------
"பாதையை தேடாதே.. உருவாக்கு"
- புரட்சியாளர் லெனின் -
-----------------------------------------------------------
தோழமையுடன்
       க.அருணபாரதி
   www.arunabharathi.blogspot.com
-----------------------------------------------------------

செய்தியாளர், செய்தி சேர்க்கப்பட்ட நேரம்: 1:59 AM

0 Comments:

Post a Comment

<< Home